lol比赛投注网站-lol比赛押注平台-lol比赛投注网站

lol比赛押注平台

搪玻璃弯头

发布时间:2018-09-27 点击次数:1495

       搪玻璃弯头在使用中注意的要点:
       1、进行定位焊接,定位焊的定位点请客户根据直径和板厚自选定位点。
       2、定位焊完成后,进行焊接。注意搪玻璃弯头表面的防护,封头与筒体组焊后,要及时清理焊缝、热影响区及周围的焊渣、飞溅、污染物,并进行PT检查和表面酸洗。
       3、防止搪玻璃弯头表面的磕碰划伤。
       4、不在露天存放,防雨淋。
       5、避免强制组焊。结构设计要防止拘束应力过大。

XML 地图 | Sitemap 地图